A császári-királyi hadsereg és a Magyar Királyi Honvédség ...

1 мар. 2017 г. ... hogy a két oldalról érkező osztrák lovasroham megrendítette a porosz lovasságot, mely a visszavonulás, és újrarendeződés mellett döntött.

A császári-királyi hadsereg és a Magyar Királyi Honvédség ... - Összefüggő

1 мар. 2017 г. ... hogy a két oldalról érkező osztrák lovasroham megrendítette a porosz lovasságot, mely a visszavonulás, és újrarendeződés mellett döntött.

Napóleon tudatosan épített a katonák érvényesülési vá- gyára, ezért többlépcsős kiválasztási rendszerben vont össze válogatott csapato- kat. Még a zászlóaljakon ...

Ez gyakorlatilag szoknyácskát jelent. A ruha deréktől lefelé szélesedő része értendő rajta. 29 Az eredetiben a pityke – Knopf, a félpityke – Campossel.

Nagy-L. István: A császári–királyi hadsereg, 1765–1815. Szervezettörténet és létszámviszonyok. Gróf Esterházy Károly Múzeum, Pápa, 2013.

li 2 óráig megtisztította a szórványos lövöldöző csetnikek- től159 és teljesen begyülekeztették a csoport 1. lépcsőjét, illetve részben a 2. lépcső zömét.

a kisantant esetleges válaszaként számolt a preventív háború megindításnak lehető- ségével. A hadsereg azonban 1927-ben még a védelemre is képtelen lett ...

és egyben a cég műszaki igazgatója, Gebauer Ferenc si- kertelenül próbálkozott (úgy a megbízónál, mint a Hadi- technikai Intézetnél) hozzájutni a kiinduló ...

Michnay Gyula: Mint Mohamed koporsója. Életrajzi írások. (szerk.: Jancsák Csaba – Kiss. Gábor Ferenc). Szeged, 2001, Belvedere Meridionale.

főharmincad a bécsi Udvari Kamara alá volt rendelve, s betöltésénél nem-hazabeliek is számításba jöttek. A rendek mindenkor a rein-.

KAISER FERENC. A Császári és Királyi Haditengerészet „csatahajói" az első világháborúban*. 1890-ben az Osztrák-Magyar Monarchia nem számított tengeri ...

28 февр. 2016 г. ... sőbb elterjedt, manapság használatos rendfokozat megnevezés helyett, ... ta a Császári-királyi Nemesi Arcière Testőrség Galíciai Osztagát, ...

S c h r e t e r Z o l t á n dr. a debreceni Tisza Istvän Tuda- ... felvételek ellenorzését R o z l o z s n i k Pa l m. kir. fogeológus, az agro-.

mennyisége nem volt mérhetô s kutanként kb. napi 1 m3-re volt tehetô. ... K-i oldalán, a pannóniai rétegekból tényleg forras fakad, ennek vize azon.

5 Kk. Kistarcsa. 3.7 ,km. Opk. Mésziily István th. ... Kerta. (6 gv.) P. T. Vá. 2.8 km. Tel. 2. Kk. Apáca- ... I. Szabó JÓ7.set II. th., O 2. O., V. é. Ii.

Az eszkadron parancsnoka egy francia zsandár ezredes vagy ... Ja- vaslata nem maradt nyomtalanul, mert az új laktanyák ... Ez hatalmas, fás,.

szd,s. 37, 126. Hartay Rezső !Izds. 40, 108. Havas Lászl6 g. szds. 45, 94 ... vitéz Kudar Lajos szds. 38, ... Idgl. Puská.s Lajos th. Szigetvár. (14 gy.) ...

3. « « « « Gazdászati tiszthelyettesek. A m. kir. csendőrség elhelyezése: ... Vitéz Ková.cs István, (;) , 3. ... (6 1.) Bá,Lint Mdhaly ths. Cserepesmajor.

Lajos Salvator, ezredes, az 58. sz. gy. ezred tulajdonosa, szül. 1847 aug. 4-én Florenczben. ... Felügyelő-helyette8: Szelestey Károly ezredes, a 3.

osztva: Reschner György ny. ezds. h) Gazdasági csoport: Csoportvezető: Raab Antal czds. Előadó tisztek: Végh Kálmán f!:. szds, Vitéz Ásvány Mihály g. szds.

Minden lelőhelyen a legszebb, legjobban megmunkált kőzeteket választottuk ki vizsgálatra. ... accordance with the model of BENEDEK et al. (2009), in.

A m. kir. honvédelmi miniszter úr Ö N agy- ... Károly Albrecht, őrnagy, a i. sz. lovas tüzérosztályban, ... Kézdiszentléleki Voloncs István, (lj, @.

II. A jutalmazási alapból jutalmat nyerltlk 186 ... főhadnagy-számvivőkké: Binder Frigye8, lY. és ... Frigyes Lipót porosz herozeg 1743 Brassó IN.

Szom=b=at~l~ö~z=sé=b~_~t~~~A~dO~r~jÁ~n~~~2~7~S~.~V~a~j~a=kh~ .. ~ ... Paniti Gáspár József, ~,i:lj, Sé e. @. ... Berettlfóújfalusi gif. tanalosztállf.

Ny. o. Dr. vitéz Damasy Farkas, M. é. k. IV. oszt. -3. o. k. é. k. (~), ~, ~. Ó H, (3 o. ... Szolgálatvezető: Sziva Lajos alhdgy. ... Sá.rvá.r. (20 gy.) ...

Dr. Varga Ferenc g. fhdgy. 52, 122. Dr. Varga Kálmán áo. szds. 111. Varga László g. őrgy. 49,. 102. Vasady Béla ny. ezds. 56. Vitéz Vass Alfréd szds. 37,.

Al-torjai Altorjay Imre, t3 , 0, csend. ker. par. ... 115 Temessziget Kelemen, Sa,ndor ~rsv. 1 1 ... Parancsnok: altorjai Lőrincz Ignácz II. oszt. százados.

Rád 3.76 km., Penc 7.23 km., Keszeg 7.28 km., Nézsa ... Iszkáz 2.5 km., Kiscsíísz 5.9 km., Csiigle 8.1 km., Eger- ... Hernyék 6.25 1(111 •• Szilvá!!y 10.

Andr. Konstantin. 8 Lag. b. :; 22 Szerda. Julia sz. VI. ... Tóth Kálmán Andrá. ny. Rzds. fi3 ... km., Farkasfa 9.7 km., Ujbaláz.sfalva 8 km., Zsi~a .. 2.

A Kold fényvá.l tozá.sa.l. ... veszedelem helyszinén megjelenvén, ott a7. oltás ... fűzöld hajt6kával, sá.rga gomb, és pedig a tiroli vadász.

Varga Istvá;n II. VI. Fürész Mihály. V. Csombok István. VIII. Dobos Ferenc. VIII. Vadász Mihály. VIII. Benedek LajOS. IV. Sümegi Ferenc. VII. Bérces András.

Bőjtmá.s bava jegyében. :11 Dap. A hó és hét I ... I. osztályú Tiszti Katonai Szolgá- lati jel ... "f!:rsi Vpn del. V. Pázsit Lajos. I. Török János.

a F. J. r. t. k, a knt. é. ker., a kat. é. érem stb. tulajdonosa, ... Timót pk. n. t Timót. 11 Teodóz ap. ... Károly István, tengernagy, a 8. sz. gy.

A m. kir. honvédelmi miniszter úr Ö N agy- ... Júlia. Dezső pk. vt. Dez8ö. Mária. ker. 8. Eszter. VIr. Gergely t Orbán. N. ... 191 (j január 31-én meghalt.

Angol-Magyar Bank ... p.aru.ncsu-ok-helyettes: Dr. DOmos2llay ... Káva 108. Káv,áJS 138. Kavocsán 211. Kazár 198. Kázsmárk 213. Kazsok 160. Kecel 169.

A. magyar kir. és a magyar kir. horvát-szlavon ... 1848 deczember ~-án, magyar királylyá koronáztatott 1867 ... 93 Pornó. Kardos Károly ez. őrm.

A testület legénységéneN Máró ruha- ... 156-157.p. ; Posztó és ruha a Pénzügyőrség részére 79.p. ... Az úM szabályozás szerint a sza-.

l. 5. II. Polgári czimtár: Cs. és kir. közös miniszteriumok ... kóczy Ferenez fejedelem és bujdosó társai hamvai- ... Folgens Korn., rk. Matolcsi Ján.

n szükséges tárgyalások lefolytatása. Csendörörsök vagyonváltság földjei. Lótápügyek. ... István. rkap. II. Intellektuális főcsoport. Vezető: dr.

Nagy Mihály. Berta la n Lajos. Kiss Nándor. Eőri Gábor. Török István. Galántai Antal. Gyárfás Andrá~. BolJa István. Orbán György. Soóki Antal. Vass István.

Magyarország helységeinek betürendes jegyzéke ... Hares! Sándor . kus Antal. Etsehek György. Vágó Joachim. Halász Sándor ... 3. szaka!!tl: Kiskunhalas.

Oldalunk használatával beleegyezik abba, hogy cookie-kat használjunk a jobb oldali élmény érdekében.