arad szab. kir. város - Erdélyi Magyar Adatbank

den áldozatul esett volna, lát napvilágot az aradmegyei népi hagyomá nyok eme gyűjteménye. Arad, 1912. augusztus havában. Dr. Somogyi Gyula, szerkesztő.

arad szab. kir. város - Erdélyi Magyar Adatbank - Összefüggő

den áldozatul esett volna, lát napvilágot az aradmegyei népi hagyomá nyok eme gyűjteménye. Arad, 1912. augusztus havában. Dr. Somogyi Gyula, szerkesztő.

templom körül s ezzel ujra kezdődik Arad várhelyként való szereplése. A törökök 1552-ben szállották meg ... „Neked — végezte — mint a vár parancsnokának,.

kiknél a haj tiszta szőke, vagy tiszta fekete szinű, mig a gesztenye barna hajú egyének legnagyobb részénél a bajusz sárgás vagy vöröses.

a nevek tükrében a középkor végén magyarnak látszik. Későbbi ... Warzygeth, Zepewresthewen, Sz: Karaznya (Kállay, saec. XV. R.

Gógány: vesszőből font s agyaggal megsikált házi tüzelő ke- ... lasztani p.o. utána vminek. Illint: koppint, köppöget. ... tess, te neszere! Te neszeti!

Egy-egy udvarház telkén tartott állatok szá- ... sich à reatu Criminis laesae, et notae perpetuae infidelitatis ... A cuki alak egyébként a városi.

rülhet s abba kerülhetett már az idg. alapnyelvben is. ... *körcs > m görcs, göcs, vö görcsös fa; cor < ősl *cord > ... *osztlop > oszlop, mint a ném.

rult össze a désházi edény piaca. A gyári öntöttvas, zománc-, üveg- és porcelánedények az 1880-as évektől kezdve a szilágysági falvakban is egyre nagyobb ...

gítő” kérdést adott fel: – Mi lehet? Ki lehet? – kezdte, majd –: Róka, csak annyit se- gíts, mondd, milyen betűvel kezdődik, és milyen betűvel végződik a.

Étkezés előtt, után és lefekvéskor gyakran elhangzanak a gyermeki fantá- zia komoly vagy tréfás termékei is. ... Csak egy szelet kenyeret.

rette volna a szőnyeget püfölni, de anyu azt mondta, mikor dolgozni indult, hogy nincs elég ereje hozzá. Bízza csak Ferire, mert annak túl nehéz a keze, ...

mutatják, a magyarok körében mondhatni általános az a hiedelem, hogy a bozgor azt jelenti: „hazátlan”. Márpedig ha mi, magyarok úgy tudjuk, hogy ezt jelenti ...

páduai filozófus, Andrea Cesalpino idézésével utal X. Leó 1513-as bullájára.9 A ... Vagyis: „Andrea ... sfalva. (Orăşeni) keresztelési.

XIV. pe baza toponimiei şi a onomasticei. Bucureşti, 1933. ... Tehát å és ő, ö van bennük!! ... Gr. Zichy István, A Képes Krónika miniatürjei viselet-törté-.

Abajdok: valami ízlés s arány nélküli nagy test vagy mív. ... kevész: törpe, pulya; megcsökött: pulyán maradt ... Puja: gyermek (Usz. ritkán).

ban más a helyzet, így pl. azt olvashatjuk, hogy Svájc egyes területein még igen elterjedt a ráolvasással való állatgyógyítás (L. pl. R i c h a r d.

A Karácsondi útra (amelyiknek a borítója egyébként szubtilis Félelem és reszketés Las Vegasban vizuális idézet) az ötvenes évek irodalomkritikája azt.

gas ember volt, jól látta a tüntető diákok rombolását. — Ezt csinálják Kolozsváron is, s a rendőrség ölbe tett kézzel nézi, sőt falaz nekik.

pedig színes kartonból készült fersinget vettek föl a szoknya alá. Mintegy 20 éve a házilag varrt, térdig érő és újabban a bolti rövid bugyigót viselik.

l. Veres Benedek. Veres György, jobbágy. Dálnak. n. Hadnagy Balás l. Gál Gergely ... n. Apor Tamás l. Bartos István z. Kasza Balás z. Kovács Mihály.

a fontosabbakat emeljük ki, elsőként idézve a templom 1789-ből való ... gok.” (Liber Eccl. Udv. 1644, 119.) Az úrasztali felszerelést 1715-ben is-.

A ritmus születésünk pillanatától kellemes élmények forrása. A csecsemő életrendje szabályos lüktetéséből környezete gondoskodását érzékeli, az alta-.

mogyoró, nyír(fa), rekenyő, somfa, sulyom, szeder, torma, vadkörte. ... Kalotaszeg délnyugati részének zonális erdőtársulásait a nem túl tá-.

E. Gyula, Keresztes P. Andor, Kupás Ferenc, Forgács Dénes, Dull András,. Kása István, Kovács E. Sándor, Szilágyi István, Kupás Andor, Tóth. Mihály.

ugyanaz marad, csak más útról közelítünk feléje. ... ha ez a zenei érzék gyengébb, egy-egy dal befogadása, élete, ... (a dallam vonala ugyanaz marad.

Télen hosszú, barna vagy fekete háziszőttes kabát (zeke, ... melését háttérbe szorítja, és itt is, mint másutt általában, új, városi ruha-.

bakaraszos — (ritka) arasznyi széles keresztszemes minta lepedőal- jon (Kszt) 168 ... belever — keresztfonalat bordával beüt: belévčr (It, K, Ny, S).

bicolor Reichb.; tarka szépecske; lipsci- noaice. E–Am (Kalifornia), Th. Termesztett dísznövény, szórványosan. Nt. csillagvirág (Nk,. V, Va) | kakukfű ...

Mit eszik a vaksi? Egeret, bogarat,. Mindenféle madarat. ... Mit hozol Margitkának? ... geti, hogy repül, repül a fecske, illetőleg repül, repül a kecske.

néhány átfogó jellegű adatot erdélyi magyar szórvány-ügyünkről közölni ... gok, amelyek a szakadáti magyarokat évszázadokon keresztül megtartották.

mert a székelyek gyakran használják a „sárga” helyett a „sárog, sárig” elnevezéseket. ... Legalkalmasabb azonban iszapolt porát (Sidol) használni, s ilyen.

A csíkszentkirályi Bor- sárost az akadémia javaslatára már 1939-ben védetté nyilvánították. A csík- szentkirályi Lucs, a lázárfalvi Mohos, a csíkszentimrei ...

vetéstől annyira irtózott, hogy à la Csávolszky, soha egyet- len sort nem írt a lapjába, ... den városnegyedben létező elegáns, finom, lakályos étterem.

Szamos-Ujvárban és Dévában az élés bevitel megengettessék. ... iudici, viceiudicibusque regiis trium sodium Siculicalium Sepsi, Kizdi et Orbai etc.

tározás 1569 decemberében alakult ki, midőn a fejedelem hosszabb ... Kvári számadáskönyvek: 1585. május 27. június 2 (2. csomó,. XVIII. köt. 7b. 1.).

szerbtövis (Xanthium spinosum), kutyakapor (ebszékf – Matricaria inodo ra), a mezei iringó (Eryngium campestre), vadárvácska (Viola tricolor),.

vetési pipacs (Papaver rhoeas), az ebszékf vagy kutyakapor (Matri- caria inodora), a vadrepce (Sinapsis arvensis), a ragadós muhar (Se-.

ben a korábbi 8–15 helyett 106-ra emelkedik a katoli- kusok száma, jórészt a Bach-korszak ... nemzetközi kongresszusát, amelyen New York, London,.

gazda verejtéke áztat; mint az eke az erdélyi földben, lassan halad ... hunyad 30 éves átlagait pedig Kolozsvár, Marosvásárhely és Nagyszeben alap-.

BANDI DEZSŐ (1919; Magyarsáros, Maros megye) iparművész. ... kei a Népismereti Dolgozatok 1976, 1978, 1981-i kiadásában, a Cikkek és ta-.

Oldalunk használatával beleegyezik abba, hogy cookie-kat használjunk a jobb oldali élmény érdekében.